Sikkerhedsreglement

 
 
Generele regler for at færdes på klubbens faciliteter
 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning med undtagelse af ryttere med bagrytter.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen anvender sporer uhæmmet.
 • Al træning af hesten foregår på hestens præmisser og tager højde for den enkelte hests bygning, alder og evner.
 • Mindre børn skal havde deres forældre/voksen med til at hjælpe dem med håndteringen af hesten indtil denne er stor nok og har evnerne til selv at klare opgaven.
 • Rygning er forbudt når man er til hest.
 • Ingen løse heste på stierne.
 • Der samles klatter op og disse smides på møddingen.
 • Hunde føres i kort snor og skal forlade området hvis de er til gene.
 • Benyt de opstillede skraldespande.
 • Alkohol må kun nydes i klubbens lokaler ved særlige lejligheder.


Stald reglement

 • Rygning forbudt
 • Hunde føres i kort snor og skal forlade stalden hvis de er til gene.
 • Overhold staldens lukketider.
 • Se opslaget for forholdsregler ved brand.
 • Se på opslagstavlerne for at få diverse informationer.
 • Ingen løben, råben eller høj musik i stalden.
 • Hesten skal altid havde grime på i boksen.
 • Når hesten skal rides ligges dennes grime i krybben.
 • Der må ikke hænge udstyr eller andet på boksdørene.
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
 • Føres hesten ved grime skal man havde træktov på.
 • Dyrlæge og smed har førsteret på opbindings/striglepladserne.
 • Ryttere på vej til time har førsteret til opbindings/striglepladserne 30 min. før timens start.
 • Ryttere på vej til time har krav på hesten 15 min. før timens start og 15 min. efter endt time
 • Striglepladserne gøres rene efter brug og skidt/gødning smides på møddingen.
 • Husk at skubbe gødning/møg væk fra møddingskanten, samt rive rundt om møddingen.
 • Trillebøre/redskaber stilles på rette plads straks efter brug.
 • Striglere og andet udstyr lægges tilbage på rette plads straks efter brug.
 • Sadel og trense hentes først når der skal sadles op.
 • Bind altid hesten op i boksen når der strigles og sadles op.
 • Bind altid sikkerhedsknuder når i binder hesten op.
 • Bind aldrig hesten til boksdøren.
 • Når hesten er opbundet så sørg altid for at dens hoved peger imod befærdet udgang.
 • Bid skylles efter brug.
 • Plastic poser og flasker må ikke opbevares i stalden.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Hestene må ikke fodres med brød.
 • Hestene må ikke fodres med bid i munden.
 • Man må ikke sidde eller ligge ned i boksene når hestene er i dem.
 • Ingen heste må gå under opbindingskæderne på staldgangen.
 • Ingen heste passerere en opbundet hest uden, at den opbundede hest holdes af en erfaren person.
 • Ingen løse heste på staldgangen.
 • Boksdøre skal være helt åbne når hesten trækkes ind og ud.
 • Krogen skal være fastgjort på stalddøren når hestene trækkes ind eller ud af stalden.
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden.
 • Vask kun hesten i vandspiltorvet eller udendørs.
 • Hvis flere skal vaske deres heste i vandspiltorvet flytter man hesten når man er færdig, så andre kan kommer til.
 • Skal en hest passerere end opbundet hest må dette ikke gøres under kæderne/trækketovet
 • Man må ikke sidde eller ride på hesten i stalden.
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.


Ridebanereglement

 • Man skal være medlem for at bruge ridebanerne.
 • Rygning forbudt.
 • Hunde føres i kort snor på tilskuerpladsen og skal forlade denne hvis de er til gene.
 • Ingen hunde på ridebanerne når der færdes heste.
 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
 • I ridehallen/på banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
 • Publikum henstilles til barrieren eller rytterstuen.
 • Vis hensyn som tilskuer.
 • Underviseren kan til en hver tid udvise personer hvis de er til gene for heste/ryttere.
 • Tæpper og jakker hænges på barrieren eller knagerne.
 • Spring og andet matriale skal stilles tilbage på rette plads straks efter brug.
 • På udendørs springbanen må der ikke ligge bomme på jorden.
 • Grov opførsel overfor hesten medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen.
 • Longering og løsspringning henstilles til hal 2.
 • Ingen løse heste uden opsyn.
 • Sørg for at tildække/afskærme spejlene hvis der er løse heste i ridehallen.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Der skridtes på hovslaget i begge retninger.
 • Parader og tilbage trædning øves inden for hovslaget.
 • Hvis der er mange equipager på banen kan der foreslås at ride samme volte.
 • Gør altid opmærksom på at porten åbnes og afvent rytternes accept.
 • Opsidning/afsidning foregår altid på midterlinien eller ved de opstilte skamler.
 • Hvis en rytter er i gang med at få undervisning tages der ekstra hensyn til denne.
 • Ridende ryttere har førsteret på banerne.
 • Ingen ryttere må ride alene uden opsyn.
 • Ingen ryttere må bruge deres mobiler på hesten.
 • Ridebaner forlades senest 15 min. før lukketid.
 • Sidste rytter slukker og lukker porten.
 • Der samles klatter op.

 

Foldreglement
 • Fodring forbudt.
 • Ingen heste må efterlades alene på foldene.
 • Alle heste har grime/halsrem på når de på fold.
 • Heste føres altid i træktov til og fra fold.
 • Ingen heste bærer dækken på folden, såfremt de går sammen med artfæller.
 • En person må ikke føre mere end en hest af gangen.
 • Hav altid korrekt fodtøj på når du fører heste til og fra fold.
 • For at lukke heste til eller fra fold skal personen have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.


Terræn

 • Der rides altid med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Kun ryttere der har fået godkendelse af underviserne må ride alene ud i terrænet.
 • Medbring altid mobiltelefon.
 • Giv altid nogen besked om at du rider ud.
 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen.
 • Der samles klatter op i viadukten, samt på diverse ridestier.


Hvis ulykken sker

 • Beskriv rækkefølgen.
 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp.
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
 • Vigtigste telefonnumre hænger på tavlerne i de to ridehaller.
 • Kontaktinformationer på pårørende skal gives til rideklubben ved indmeldelse.
 • Ulykker avalueres med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning.
 • Kend klubbens og stævnepladsens GPS koordinator (Se på tavlen i ridehallerne).
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram