Sikkerhedsreglement

 
 
Generele regler for at færdes på klubbens faciliteter
 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridningmed undtagelse af ryttere med bagrytter
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Al træning af hesten foregår på hestens præmisser og tager højde for den enkelte hests bygning, alder og evner
 • Mindre børn skal havde deres forældre/voksen med til at hjælpe dem med håndteringen af hesten indtil denne er stor nok og har evnerne til selv at klare opgaven
 • Rygning er forbudt når man er til hest
 • Ingen løse heste på stierne
 • Der samles klatter op og disse smides i containeren
 • Hunde føres i snor og skal forlade området hvis de er til gene
 • Benyt de opstillede skraldespande


Stald reglement

 • Rygning forbudt
 • Hunde føres i snor og skal forlade stalden hvis de er til gene
 • Overhold staldens lukketider
 • Se opslaget for forholdsregler ved brand
 • Se på opslagstavlerne for at få diverse informationer
 • Ingen løben, råben eller høj musik i stalden
 • Hesten skal altid havde grime på i boksen
 • Når hesten skal rides lægges grimen i krybben
 • Der må ikke hænge udstyr eller andet på boksdørene
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Føres hesten ved grime skal man havde træktov på
 • Dyrlæge og smed har førsteret på opbindings/striglepladserne
 • Ryttere på vej til time har førsteret til striglepladserne 30 min. før timens start
 • Striglepladserne gøres rene efter brug og skidt/gødning smides i containeren
 • Husk at stable op i containeren med det samme og luk den efter dig
 • Trillebøre/redskaber stilles på rette plads straks efter brug
 • Striglere og andet udstyr lægges tilbage på rette plads straks efter brug
 • Sadel og trense hentes først når der skal sadles op
 • Bind altid hesten op i boksen når der strigles og sadles op
 • Bind altid sikkerhedsknuder når i binder hesten op
 • Bind aldrig hesten til boksdøren
 • Når hesten er opbundet så sørg altid for at dens hoved peger imod befærdet udgang
 • Bid skylles efter brug
 • Plastic poser og flasker må ikke opbevares i stalden
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Hestene må ikke fodres med brød
 • Hestene må ikke fodres med bid i munden
 • Man må ikke sidde eller ligge ned i boksene når hestene er i dem
 • Ingen heste må passerere hinanden på staldgangen
 • Ingen heste må vendes på staldgangen
 • Ingen løse heste på staldgangen
 • Boksdøre skal være helt åbne når hesten trækkes ind og ud
 • Krogen skal være fastgjort på stalddøren når hestene trækkes ind eller ud af stalden
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden
 • Vask kun hesten i vandspiltorvet eller udendørs
 • Hvis flere skal vaske deres heste i vandspiltorvet flytter man hesten når man er færdig, så andre kan kommer til
 • Skal en hest passerere end opbundet hest må dette ikke gøres under kæderne/trækketovet
 • Man må ikke sidde eller ride på hesten i stalden
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil


Ridebanereglement

 • Man skal være medlem for at bruge ridebanerne
 • Rygning forbudt
 • Hunde føres i snor på tilskuerpladsen og skal forlade denne hvis de er til gene
 • Ingen hunde på ridebanerne når der færdes heste
 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • I ridehallen/på banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
 • Publikum henstilles til barrieren eller rytterstuen
 • Vis hensyn som tilskuer
 • Underviseren kan til en hver tid udviser personer hvis de er til gene for heste/ryttere
 • Tæpper og jakker hænges på barrieren eller knagerne
 • Spring og andet matriale skal stilles tilbage på rette plads efter brug
 • På udendørs springbanen må der ikke ligge bomme på jorden
 • Grov opførsel overfor hesten medfører øjeblikkelig bortvisning
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen
 • Longering og løsspringning henstilles til den lille ridehal
 • Ingen løse heste uden opsyn
 • Sørg for at tildække/afskærme spejlene hvis der er løse heste i ridehallen
 • Der rides venstre mod venstre
 • Der skridtes på hovslaget i begge retninger
 • Parader og tilbage trædning øves inden for hovslaget
 • Hvis der er mange equipager på banen kan der foreslås at ride samme volte
 • Gør altid opmærksom på at porten åbnes og afvent rytternes accept
 • Opsidning/afsidning foregår altid på midterlinien eller ved de opstilte skamler
 • Hvis en rytter er i gang med at få undervisning tages der ekstra hensyn til denne
 • Ridende ryttere har førsteret på banerne
 • Ingen ryttere må ride alene uden opsyn
 • Ingen ryttere må bruge deres mobiler på hesten
 • Ridebaner forlades senest 15 min. før lukketid
 • Sidste rytter slukker og lukker porten
 • Der samles klatter op

 

Foldreglement
 • Fodring forbudt
 • Ingen heste må efterlades alene på foldene
 • Alle heste har grime/halsrem på når de på fold
 • Heste føres altid i træktov til og fra fold
 • Ingen heste bærer dækken på folden (for at mindske risikoen for skader)
 • En person må ikke føre mere end en hest af gangen
 • Hav altid korrekt fodtøj på når du fører heste til og fra fold
 • For at lukke heste til eller fra fold skal personen have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil


Terræn

 • Der rides altid med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
 • Kun privat ryttere må ride alene i terrænet og rideskoleryttere der har fået godkendelse hertil af underviseren
 • Medbring altid mobiltelefon
 • Giv altid nogen besked om at du rider ud
 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen


Hvis ulykken sker

 • Beskriv rækkefølgen
 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
 • Vigtigste telefonnumre hænger på tavlen i den store ridehal
 • Kontaktinformationer på pårørende skal gives til rideklubben når indmeldes
 • Ulykker avalueres med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning
 • Kend klubbens og stævnepladsens GPS koordinator (Se på tavlen i den store ridehal)