Partreglerne

 

Omfang af partridning

BNR er eneejer af parthesten, mens partrytteren har ret til at ride hesten 3 timer om ugen, fordelt som følger:

2 undervisnings timer om ugen, som er aftalt og tilmeldt, samt part om søndagen, hvor der kan rides 1 time mellem kl. 8.00

og 13.00 – Efter kl 13 skal hestene have ro i stalden.

Medmindre andet aftales imellem parterne, og i øvrigt på de vilkår, der fremgår nedenfor.


Partrytter har følgende rettigheder

1.  Første ret til at starte (2 klasser) rideskole/klubstævner på BNR. Såfremt dette er godkendt af rideklubbens underviser.

Der skal dog være tilmeldt 14 dage før sidste tilmelding, herefter har andre ret til at byde ind på hesten.

2.  Såfremt ens parthest bliver længerevarende syg vil underviseren, hvis det er muligt, finde en erstatningshest til undervisningstimerne.

Er parthesten syg længere end 1 måned kan der gives nedslag i prisen for søndagens tabte ridning. Dette kan

kun aftales med klubbens kasserer. Dog skal hesten stadig muges og passes.

 

Partrytteren har pligt til følgende

1.  At melde afbud til underviseren, såfremt de er forhindrede i at ride/passe hesten. Dette gøres på sms.

2.  At passe hesten (strigle, samt vaske ben/hove) på partdagene.

3.  At muge klatter hos hesten, samt stable op i containeren om søndagen.

4.  At give personalet besked hvis der er noget hos hesten der kræver smed eller dyrlæge. (Det er udelukkende klubben der

kan tilkalde smed/dyrlæge).

5.  At passe hestens udstyr, samt give personalet besked, hvis udstyret kræver reparation eller udskiftning.

6.  At holde sig up to date med hvornår klubben er lukket. (Disse dage er der ikke partridning eller pasning).

7.  At holde sig up to date med rideklubbens regler og retningslinier, samt overholde disse. (Bemærk at regler kan ændres

løbende).

  8.  At bundmuge boksen inden sommerfold.

 

Betaling

1.  Der betales den 1. i hver måned via Klubmodul.

2.  Prisen er 1.100 kr.

3.  Prisen sættes af bestyrelsen.

4.  Juli måned er betalingsfri, da rideskolen er lukket.

 

Opsigelse

Partkontrakten kan opsiges af begge parter med en månedsvarsel til den 1. i en måned, dog kan BNR opsige parten med

øjeblikkelig varsel, hvis hesten misholdes, klubbens regler ikke bliver overholdt eller hvis rytteren viser uacceptabel opførsel.

 

Forsikring

Ridning på rideskolehold er ansvarsforsikringsmæssigt dækket af BNR´s forsikring via Dansk Ride Forbund, men selvstændig

ridning er dækket af rytterens egen ansvarsforsikring.

 

Aflysnings/ændringer

Hesten kan om søndagen skulle bruges til andre aktiviteter, derfor kan rideklubben aflyse/ændre på ridetiderne.

Ved aflysning står rideklubben selv for udmugning af hestens boks og partryttter skal heller ikke møde op for at passe hesten.

 

 
 
 
Retningslinier
 

Helt overordnet

må der kun rides 1 time i tidsrummet 8 - 13.

man må ikke ride alene, der skal være opsyn, gerne med telefon.

Man må ikke hygge med sin mobiltelefon, når man sidder på hesten.

Retningslinier for ridetimen:

Der skridtes varm i 15 min.

Der traves varm i mindst 5 min.

Der traves i intervaller (Husk at hesten skal have skridtpauser).

Der må galoperes max 3 omgange på hver volte.

Der traves af i mindst 5 min.

Der skridtes af i 10 min.

Retningslinier for pasningen af hesten:

Hesten skal strigles grundigt.

Hesten skal have renset hove grundigt.

Hesten skal have vasket hove.

Hesten skal have vasket ben efter behov.

Hesten skal have vasket hale efter behov.

Hesten tjekkes igennem for sår og skrammer.

Hesten tjekkes igennem for sygdomstegn.

Hestens sko tjekkes – Er de løse, bøjede eller sidder de forkert?

Retningslinier for staldarbejde:

Hestens boks muges for klatter om søndagen.

Hestens krybbe vaskes efter behov.

Hestens vandkop vaskes efter behov.

Hestens boksvæg/tremmer vaskes/støves af efter behov.

Retningslinier for seletøjet:

Bidet renses grundigt efter brug.

Hestens sadelunderlag skal skiftes mindst 2 gange om måneden. (Det brugte underlag smides til vask i vasketøjskurven og der lægges

et nyt underlag på. Dette kan findes på kontoret – Tag fat i personalet så de kan låse op).

Hestens seletøj skal tjekkes igennem.

Hestens seletøj skal holdes pudset og renholdt. (Partrytter står selv for indkøb af diverse remedier).

 

Øvrige oplysninger

Hesten tages kun ud af boksen en gang.

Hesten tages først ind fra fold når denne skal rides.

Hesten lukkes på fold efter ridning, hvis kl. endnu ikke er 12.00.

Hesten kan dog, før eller efter ridning, tages ud for græsning på rideskolens område, hvis dette er aftalt med daglig leder eller

søndagspersonalet.

Det er ikke tilladt:

At leje hesten ud til andre.

At lade andre ride på hesten.

At ride udenfor rideklubben område.

At anvende hjælpetøjler, indspændinger, andet bid end det sædvanlige eller andet specieludstyr til hesten.

At longere eller slippe hesten løs i ridehallerne.

At springe eller trave bomme.

 

OBS!

Enkelte udvalgte ryttere kan med daglig leders godkendelse få lov til at longere eller træne hesten fra jorden. Hører eller ser underviseren

at dette går ud over hesten mentalt eller fysisk kan denne straks trække godkendelsen tilbage med øjeblikkelig varsel.

Opstår en sådan situation bliver partrytterens kontrakt taget op til overvejelse.