Hestepasser
 
 
Når man er hestepasser her i rideklubben for man lov til at mærke på egen krop hvad det vil sige at havde sin "egen" hest.
Den lidt drømmeagtige ide man måske har som uerfarent hestemennneske om at det at havde hest er lig med at galopere i strand kanten med solnedgangens farverige himmel over sig, at komme hjem fra stævne er lig med at komme hjem med en rosette i trensen hver weekend eller at skovture er lig med timer tilbragt i høj fart på ryggen af sin bedste ven og med leende venner omkring sig blegner lidt når virkeligheden banker på. Det at havde hest er uden tvivl et eventyr for livet, men det er også hårdt arbejde og nogle gange kan det føles som en sur pligt når man skal trodse regn og slud for "blot" at skulle ud i stalden for at passe sin ynglings hest på en dag hvor man slet ikke skal ride og hvor man måske oven i købet helllere ville være blevet hjemme under dynen.
Er man hestepasser lærer man at tage ansvar overfor hesten og tage det sure med det søde. For nok kan der være hårde tider når man har ansvaret for en hest, men det giver så meget igen. Man knytter nære venskaber i stalden med de mennesker man færdes sammen med og man lærer at give og modtage gode råd fra hinanden om røgt og pleje af hesten og man har nogle at dele sin heste passion med. Man for et tættere bånd med sin ynglings hest når man bruger tid sammen med den i stalden og lære dens små særheder at kende, blive bedre til at forstå dens små signaler. F.eks. er det en rigtig god ting at kende sin hest når den er rask for at kunne vide hvornår den er syg. Man vil som hestepasser hurtigt erfare at hesten kommer med et større leksikon af kropssprog og lyde, samt sin helt egen kære og til tider skæve personlighed, som ikke ligner andre hestes. For hver hest er nemlig helt speciel og man kan kun lære den at kende igennem tålmodig håndtering og ved udvise respekt og tillid.
 
 
Hvilke pligter har du på din passerdag? 
 • Strigle hesten grundigt.
 • Rense/vaske hestens hove grundigt.
 • Tjekke at hestens vandkop fungerer optimalt.
 • Udmugning af hestens boks (klatter og tis).
 • Skubbe gødning væk fra møddingskanten, samt rive og holde rent rundt om møddingen.
 • Feje/rive efter sig både i stalden og på udendørs arealet.
 • Ryde op efter sig selv.
 • Opvejning af morgen og aften grovfoder (hø, wrap, halm) poser. 
 • Give strøelse efter aftale med en ansat.
 • Give ansatte besked hvis der skulle være tegn på sygdom eller skader på hesten.
 • Eventuelt hjælpe med sårbehandling og motion af hesten ved sygdom/skade.
 • Hjælpe til med andre opgaver i stalden.
Hvilke andre opgaver har du som heste passer, som skal udføres efter behov?
 • Rengøre krybber.
 • Rengøring af vandkop. 
 • Vaske boksvægge og tremmer.
 • Pudse boksvinduet.
 • Fjerne spindelvæv på boksens tremmer og i loftet over.
 • Pudse hestens udstyr.
 • Skifte underlag og ligge det gamle til vask.
 • Skifte gjord og ligge den gamle til vask.
Hvad indebærer det at være søndags passer?
 •  Tjekke at hestens vandkop fungerer optimalt.
 • Udmugning af hestens boks (klatter og tis).
 • Skubbe gødning væk fra møddingskanten, samt rive og holde rent rundt om møddingen.
 • Feje/rive efter sig både i stalden og på udendørs arealet.
 • Ryde op efter sig selv.
 • Opvejning af morgen og aften grovfoder (hø, wrap, halm) poser.
 • Give strøelse efter aftale med ansat.
 • Give ansatte besked hvis der skulle være tegn på sygdom eller skader på hesten.
 • Eventuelt hjælpe med sårbehandling og motion af hesten ved sygdom eller skade.
 • Hjælpe til med andre opgaver i stalden.
Hvem kan blive hestepasser?
Medlemmer af rideklubben, som har den nødvendige erfaring til at håndtere hesten og udfører heste passerens pligter eller som har en forældre, som kan bidrage med disse kunstskaber indtil hestenpasseren selv kan udføre dette.
 
Hvordan bliver du hestepasser?
Først skal du havde dine forældres tilladelse til at du må blive hestepasser og deres forståelse for at du kommer til at bruge mere tid i stalden.
Har du fået dine forældres tilladelse skal uu kontakter din underviser, så finder I sammen ud af hvilke muligheder du har i forhold til heste og dage.
 
Hvad skal du gøre hvis du bliver forhindret i at komme på din passer dag?
Først og fremmest skal du forsøge at finde en der kan passe hesten istedet for dig. Dette skal være en der i forvejen er hestepasser og der ved kender staldens rutiner og sikkerheds reglement. Kan du ikke finde en anden til at passe hesten for dig eller står du akut og ikke kan komme skal du sende en sms til rideskolens mobil og informerer om hvilken hest du ikke kan komme og passe, samt hvilken dag. Ved akut fravær skal dette gerne meldes inden kl. 15:00 på hverdage og inden kl. 09:00 i weekenden.
 
Hvad skal du gøre hvis du ønsker at rykke passer dag eller passe hesten flere gange om ugen?
Du kontakter din underviser, så finder I sammen ud hvilke muligheder du har for dette. 
 
Hvad skal du gøre hvis du ønsker at passe en anden hest end den du allerede er passer på?
Du kontakter din underviser, så finder I sammen ud af hvilke muligheder du har for dette. 
 
Hvad skal du gøre hvis du ønsker at passe flere gange om ugen?
Du kontakter din underviser, så finder i sammen ud af hvilke muligheder du har for dette. 
 
Hvor får du din information fra?

Når du kommer så tjek altid staldtavlerne for diverse informationer.
Mængden af hestens grovfoder (Hø/wrap/halm) står f.eks. på hestens boks skilt.
Andre informationer vil stå på passer/info tavlerne i stalden. Informationerne kunne f.eks. omhandle sygdom, skader eller anden vigtig information der gør at der gælder nogle andre retningslinier for din passer hest den pågældende dag.
Kontakt klubbens daglige leder eller din underviser hvis du er tvivl om noget eller har spørgsmål.  
 
Hvordan opsiger du din passer hest?
Kontakt klubbens daglige leder eller din underviser og giv besked om hvilke passerdage du ønsker at opsige.